Some Alt Text
Some Alt Text

Обществен съвет

Екип 

Дияна Филипова,

директор

 

Стефка Борисова,

старши учител

 

Мариета Минчева,

старши учител

 

Даниела Денева, учител

 

Гюлфие Идиризова,

помощник възпитател

 

Наталия Нешкова,

помощник възпитател

 

Председател:

 

 

Членове: 

Председател:

 

 

Членове: 

Настоятелство

Some Alt Text